Akademický senát

Akademický senát

Příští zasedání AS UJEP se koná dne 27. 05. 2020

(Podklady pro jednání jsou přístupné po přihlášení přístupovými právy eduID, popis přístupových práv.)

 

Akademický senát UJEP (dále jen "AS UJEP") je v souladu s § 8 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění (dále jen "zákon") samosprávným zastupitelným akademickým orgánem veřejné vysoké školy.

Řídí se Volebním řádem Akademického senátu UJEP v Ústí nad Labem (poslední platné znění z 18. 10. 2016) a Jednacím řádem Akademického senátu UJEP v Ústí nad Labem (poslední platné znění z 22. 12. 2016).

Akademický senát UJEP je tvořen třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty za každou fakultu. Při plném stavu se AS UJEP skládá ze 40 členů.

Působnost Akademického senátu UJEP vyplývá z ustanovení § 9 zákona o vysokých školách.

Funkční období současného AS UJEP od 1.1.2020 do 31.12.2022.

 

Předseda AS UJEP: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.
1. místopředseda AS UJEP a předseda SKAS UJEP: MgA. Martin Krupa

2. místopředseda AS UJEP a předseda AKAS UJEP: Ing. Jaromír Cais, Ph.D.
Sekretářka AS UJEP: Mgr. Barbora Lanková

ekonomická komise: předseda: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.​členové:  Ing. Jaromír Cais, Ph.D., Mgr. Bc. Radim Holeček, Mgr. Tereza Jenšíková, Petr Kříž, Ing. Diana Nebeská, Bc. Michaela Průšová
legislativní komise
komise pro studijní záležitosti: předseda: Ing. Eliška Wildová​členové: Bc. Jan Hladík, Mgr. Táňa Šimková, Ph.D., Tomáš Visinger
komise pro kampus: předseda: Mgr. Jan Kvapil, Ph.D. členové: MgA. Jiří Dvořák, Ing. Petr Hlaváček, PhD., Mgr. Bc. Radim Holeček, MgA. Martin Krupa, Ing. Jiří Štojdl, Bronislava Žemličková, Ing. Diana Nebeská, Bc. Michaela Průšová, Bc. David Žižka

 

 

Důležité dokumenty AS UJEP

Jednací řád AS UJEP (v platném znění; účinnost od 22. 12. 2016)

Volební řád AS UJEP (v platném znění; účinnost od 18. 10. 2016)

Zvukové záznamy z jednání Akademického senátu UJEP jsou k dispozici v systému IMIS
(po přihlášení do systému v sekci 'Dokumenty UJEP' vybrat 'Vyhledání dokumentu' a jako typ dokumentu vybrat 'Zvukový záznam z jednání AS UJEP')

 

KONTAKTY

 

Jméno

Součást UJEP

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Bogan, Ph.D.

FŽP

petr.bogan@ujep.cz

Ing. Jaromír Cais, Ph.D.

FSI

jaromir.cais@ujep.cz

doc. PhDr. Václav Drška, PhD.

FF

vaclav.drska@gmail.com

MgA. Jiří Dvořák

FUD

jiridvorak@outlook.com

doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc.

PŘF

gryndler@centrum.cz

Ing. Petr Hlaváček, PhD.

FSE

petr.hlavacek@ujep.cz

Mgr. Bc. Radim Holeček

PF

radim.holecek@ujep.cz

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.

FSE

vaclav.houzvicka@ujep.cz

Mgr. Jana Chrásková, PhD. FZS jana.chraskova@ujep.cz

PhDr. Vlastimil Chytrý, Ph.D.

PF

vlchytry@gmail.com

Mgr. Ondřej Kališko

FZS

ondrej.kalisko@ujep.cz

Ing. Pavel Kraus

FSI

pavel.kraus@ujep.cz

RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.

PřF

jan.krejci@ujep.cz

Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.

FF

jankvapil@post.cz

RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.

PŘF

zdenek.moravec@ujep.cz

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.

FSE

lenka.slavikova@ujep.cz

Ing. Martin Svoboda, Ph. D.

FSI

martin.svoboda@ujep.cz

Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

PF

zdenek.svoboda@ujep.cz

Mgr. Táňa Šimková, Ph.D.

FF

tana.simkova@ujep.cz

Ing. Jiří Štojdl

FŽP

jiri.stojdl@ujep.cz

doc. ak. mal. Vladimír Švec

FUD

vladimir.svec@ujep.cz

MgA. Martin Verner

FUD

martin.verner@ujep.cz

PhDr. Michal Vostrý, Ph.D.

FZS

michal.vostry@ujep.cz

Ing. Eliška Wildová

FŽP

eliska.wildova@ujep.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKAS

Xuan Quang Dang

FSI

milandangstudent@seznam.cz

Kateřina Hájková

FZS

kacennska@seznam.cz

Bc. Jan Hladík

FF

hladho@seznam.cz

Petr Husák

FZS

guv@email.cz

Karla Izavčuková

FSI

karla.izavcukova@gmail.com

Mgr. Tereza Jenšíková

FF

tereza.jensikova@ujep.cz

Petr Kříž

FSE

petka.kriz@seznam.cz

MgA. Martin Krupa

FUD

krup.martin@gmail.com

Ing. Diana Nebeská

FŽP

diana.nebeska@ujep.cz

Mgr. David Poustka

PŘF

davidpoustka@seznam.cz

Bc. Michaela Průšová

PŘF

crossnight666@seznam.cz

Denis Schmidt

PF

denisschmidt@email.cz

Josef Schmidt

FUD

josefschmidt432@gmail.com

Tomáš Visinger

PF

tomasvisinger33@gmail.com

Bronislava Žemličková

FSE

bronislavazemlickova@gmail.com

Bc. David Žižka

FŽP

david.zizka@ujep.cz