Akademický senát

Akademický senát

Příští zasedání AS UJEP se koná dne 27. 6. 2018

(Podklady pro jednání jsou přístupné po přihlášení přístupovými právy eduID, popis přístupových práv.)

 

Akademický senát UJEP (dále jen "AS UJEP") je v souladu s § 8 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění (dále jen "zákon") samosprávným zastupitelným akademickým orgánem veřejné vysoké školy.

Řídí se Volebním řádem Akademického senátu UJEP v Ústí nad Labem (poslední platné znění z 18. 10. 2016) a Jednacím řádem Akademického senátu UJEP v Ústí nad Labem (poslední platné znění z 22. 12. 2016).

Akademický senát UJEP je tvořen třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty za každou fakultu. Při plném stavu se AS UJEP skládá ze 40 členů.

Působnost Akademického senátu UJEP vyplývá z ustanovení § 9 zákona o vysokých školách.

Funkční období současného AS UJEP od 1.1.2017 do 31.12.2019.

 

Předseda AS UJEP: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.
1. místopředseda AS UJEP a předseda SKAS UJEP: Mgr. Antonín Kadlec
2. místopředseda AS UJEP a předseda AKAS UJEP: Ing. Jaromír Cais, Ph.D.
Sekretářka AS UJEP: Mgr. Klára Jirounková

ekonomická komise: předseda: PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D.; členové:  Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D., Mgr. Jan Kvapil, Ph.D., Ing. Jaromír Cais, Ph.D., Ing. Tomáš Siviček, Ph.D., Bc. Klára Ligurská, Bc. Lukáš Eršil
legislativní komise: předseda: Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.; členové: PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D., David Moravec, Ing. Jaromír Cais, Ph.D.
komise pro studijní záležitosti: předseda: ….; členové: Bc. Tomáš Čurda, Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D., RNDr. Jana Šimsová, Ph.D., Mgr. Diana Holcová, Ph.D.
komise pro kampus: předseda: Mgr. Antonín Kadlec; členové: Mgr. Jan Kvapil, Ph.D., Ing. Petr Hlaváček, Ph.D., Ing. Jiří Štojdl, Lucie Voříšková, Bc. Martin Roub

 

Důležité dokumenty AS UJEP

Jednací řád AS UJEP (v platném znění; účinnost od 22. 12. 2016)

Volební řád AS UJEP (v platném znění; účinnost od 18. 10. 2016)

Zvukové záznamy z jednání Akademického senátu UJEP jsou k dispozici v systému IMIS
(po přihlášení do systému v sekci 'Dokumenty UJEP' vybrat 'Vyhledání dokumentu' a jako typ dokumentu vybrat 'Zvukový záznam z jednání AS UJEP')

Vyhlášení řádných voleb do AS UJEP pro funkční období 2017–2019