Akademický senát

Akademický senát

Příští zasedání AS UJEP se koná dne 28.6.2023

(Podklady pro jednání jsou přístupné po přihlášení přístupovými právy eduID, popis přístupových práv.)

 

Akademický senát UJEP (dále jen "AS UJEP") je v souladu s § 8 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění (dále jen "zákon") samosprávným zastupitelným akademickým orgánem veřejné vysoké školy.

Řídí se Volebním řádem Akademického senátu UJEP v Ústí nad Labem (poslední platné znění z 18. 10. 2016) a Jednacím řádem Akademického senátu UJEP v Ústí nad Labem (poslední platné znění z 20.1.2021).

Akademický senát UJEP je tvořen třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty za každou fakultu. Při plném stavu se AS UJEP skládá ze 40 členů.

Působnost Akademického senátu UJEP vyplývá z ustanovení § 9 zákona o vysokých školách.

Funkční období současného AS UJEP od 1.1.2023 do 31.12.2025.

 

Předseda AS UJEP: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.
1. místopředseda AS UJEP a předseda SKAS UJEP: MgA. Martin Krupa

2. místopředseda AS UJEP a předseda AKAS UJEP: PhDr. Mgr. Michal Vostrý, Ph.D.
Sekretářka AS UJEP: Mgr. Barbora Lanková

  • ekonomická komise: předseda: Bc. Patrik Balcar členové: Mgr. Klára Caisová, Ph.D., PhDr. Mgr. Michal Vostrý, Ph.D., Adam Kreisinger, Ing. Eliška Nacházelová, Josef Mergl, Bc. Jakub Hrbek, Kryštof Fišer, doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc.,  Mgr. Barbora Lanková, Mgr. Táňa Šimková, Ph.D., Ing. Jakub Vosátka, Ph.D.
  • legislativní komise: předseda: Mgr. Táňa Šimková, Ph.D. členové: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D., Mgr. Táňa Šimková, Ph.D., MgA. Martin Krupa, Josef Mergl.
  • komise pro studijní záležitosti: předsedkyně:  ​Ing. Jitka Elznicová, Ph.D. členové: Mgr. Jakub Pátek, Ph.D., Michael Hožďala, Jakub Kostka, MgA. Martin Krupa, doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D. a Petr Varmuža 
  • komise pro kampus: předseda:  Michael Hožďala tajemník: Jakub Kostka členové: Ing. Jakub Vosátka, Ph.D., Mgr. Eva Mráziková, Ph.D., MgA. Martin Krupa, MgA. Kateřina Javůrková, Bc. Jakub Hrbek, Matěj Hruška,  Ing. Petr Hlaváček, Ph.D., PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D., RNDr. Petr Ryšánek, Ph.D.
  • komise pro digitalizaci: předseda: Bc. Jakub Hrbek členové: MgA. Martin Krupa, Mgr. Ing. Petr Novák, Ing. Eliška Nacházelová, Josef Mergl, Bc. Jakub Hrbek Mgr. David Poustka, Matěje Mrhal a Adam Kreisenger

 

Důležité dokumenty AS UJEP

Jednací řád AS UJEP (platnost od 20. 1. 2021; účinnost od 20. 1. 2021)

Volební řád AS UJEP (v platném znění; účinnost od 18. 10. 2016)

Zvukové záznamy z jednání Akademického senátu UJEP jsou k dispozici v systému IMIS
(po přihlášení do systému v sekci 'Dokumenty UJEP' vybrat 'Vyhledání dokumentu' a jako typ dokumentu vybrat 'Zvukový záznam z jednání AS UJEP')

 

KONTAKTY

 

Jméno

Součást UJEP

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Klára Caisová, Ph.D.

FSI klara.caisova@ujep.cz

Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

FŽP

jitka.elznicova@ujep.cz

doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc.

PŘF

gryndler@centrum.cz

Ing. Petr Hlaváček, PhD.

FSE

petr.hlavacek@ujep.cz

Mgr. Ondřej Kališko

FZS

ondrej.kalisko@ujep.cz

MgA. Lenka Kahuda Klokočková, Ph.D.

FUF

kahuda.klokockova@gmail.com

Ing. Pavel Kraus

FSI

pavel.kraus@ujep.cz

Doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D.

FF

martin.lachout@ujep.cz

          Mgr. Barbora Lanková

PF

           barbora.lankova@ujep.cz

PhDr. Lucia Mičíková, MPH

FZS

lucia.micikova@ujep.cz

Mgr. Eva Mráziková, Ph.D.

FUD eva.mrazikova@ujep.cz

Mgr. Ing. Petr Novák

FŽP petr.novak@ujep.cz

Ing. Petra Olšová, Ph.D.

FSE petra.olsova@ujep.cz

Mgr. Jakub Pátek, Ph.D.

FF

jakub.patek@ujep.cz

Mgr. Jan Píša, Ph.D.

PŘF

jan.pisa@ujep.cz

MgA. Jan Prošek, Ph.D.

FUD

MgA. Jan Prošek, Ph.D

RNDr. Petr Ryšánek, Ph.D.

PŘF

petr.rysanek@ujep.cz

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.

FSE

katerina.smejkalova@ujep.cz

Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

FSI

martin.svoboda@ujep.cz

Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

PF zdenek.svoboda@ujep.cz

Mgr. Táňa Šimková, Ph.D.

FF

tana.simkova@ujep.cz

prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., MBA

PF jiri.skoda@ujep.cz

Ing. Jakub Vosátka, Ph.D.

FŽP

jakub.vosatka@ujep.cz

PhDr. Mgr. Michal Vostrý, Ph.D. FZS michal.vostry@ujep.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKAS

Bc. Patrik Balcar

FSI

balcar.patrik@gmail.com

Kryštof Fišer

FF krystof.fiser01@gmail.com
Michael Hožďala FŽP

Michaelhozdala@gmail.com

Matěj Hruška

FSI

matej.hruska@skolabn.cz

Bc. Jakub Hrbek

PŘF hrbek.jakub1@gmail.com

Adam Janoušek

FZS

janyadam@seznam.cz

Bc. Pavel Jarý

PF

jary.pavel@gmail.com

MgA. Kateřina Javůrková

FUD katerina.javurkova@ujep.cz

Jakub Kostka

FŽP

lovogen@seznam.cz

Adam Kreisinger

PF

a.kreisinger@seznam.cz

MgA. Martin Krupa

FUD

krup.martin@gmail.com

Josef Mergl

FSE josef.mergl@gmail.com

Matěj Mrhal

FF mrh.matej@gmail.com
Ing. Eliška Nacházelová FSE

Eliska.Nachazelova@seznam.cz

Mgr. David Poustka

PŘF david.poustka@ujep.cz

Petr Varmuža

FZS petrvarmuza2003@gmail.com