Akademický senát

Akademický senát

Příští zasedání AS UJEP se koná dne 29. 5. 2019

(Podklady pro jednání jsou přístupné po přihlášení přístupovými právy eduID, popis přístupových práv.)

 

Akademický senát UJEP (dále jen "AS UJEP") je v souladu s § 8 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění (dále jen "zákon") samosprávným zastupitelným akademickým orgánem veřejné vysoké školy.

Řídí se Volebním řádem Akademického senátu UJEP v Ústí nad Labem (poslední platné znění z 18. 10. 2016) a Jednacím řádem Akademického senátu UJEP v Ústí nad Labem (poslední platné znění z 22. 12. 2016).

Akademický senát UJEP je tvořen třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty za každou fakultu. Při plném stavu se AS UJEP skládá ze 40 členů.

Působnost Akademického senátu UJEP vyplývá z ustanovení § 9 zákona o vysokých školách.

Funkční období současného AS UJEP od 1.1.2017 do 31.12.2019.

 

Předseda AS UJEP: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.
1. místopředseda AS UJEP a předseda SKAS UJEP: Mgr. Antonín Kadlec
2. místopředseda AS UJEP a předseda AKAS UJEP: Ing. Jaromír Cais, Ph.D.
Sekretářka AS UJEP: Mgr. Klára Jirounková

ekonomická komise: předseda: Ing. Jaromír Cais, Ph.D.​; členové:  RNDr. Jan Krejčí, Ph.D., Mgr. Jan Kvapil, Ph.D., Ing. Tomáš Siviček, Ph.D., Bc. Klára Ligurská
legislativní komise: předseda: Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.; členové: David Moravec, Ing. Jaromír Cais, Ph.D.
komise pro studijní záležitosti: předseda: Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.; členové: Bc. Tomáš Čurda, RNDr. Jana Šimsová, Ph.D., Mgr. Diana Holcová, Ph.D.
komise pro kampus: předseda: Mgr. Antonín Kadlec; členové: Mgr. Jan Kvapil, Ph.D., Ing. Petr Hlaváček, Ph.D., Ing. Jiří Štojdl, Lucie Voříšková, Bc. Martin Roub, Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.

 

Důležité dokumenty AS UJEP

Jednací řád AS UJEP (v platném znění; účinnost od 22. 12. 2016)

Volební řád AS UJEP (v platném znění; účinnost od 18. 10. 2016)

Zvukové záznamy z jednání Akademického senátu UJEP jsou k dispozici v systému IMIS
(po přihlášení do systému v sekci 'Dokumenty UJEP' vybrat 'Vyhledání dokumentu' a jako typ dokumentu vybrat 'Zvukový záznam z jednání AS UJEP')

Vyhlášení řádných voleb do AS UJEP pro funkční období 2017–2019

 

 

KONTAKTY

 

 

 

  jméno součást UJEP e-mail

AKAS

PhDr. Jan Benda FŽP jan.benda@ujep.cz
Ing. Jaromír Cais, Ph.D. FSI jaromir.cais@ujep.cz
Mgr. David Cihlář PF david.cihlar@ujep.cz
MgA. Jiří Dvořák FUD jiridvorak@outlook.com
Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D. PF miroslav.hasek@ujep.cz
Ing. Petr Hlaváček, Ph.D. FSE petr.hlavacek@ujep.cz
Mgr. Diana Holcová, Ph.D. FŽP diana.holcova@ujep.cz
RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. PŘF jan.krejci@ujep.cz
doc. Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD. FSI sylvia.kusmierczak@ujep.cz
Mgr. Jan Kvapil, Ph.D. FF jankvapil@post.cz
Mgr. Alena Kohlová FZS alena.kohlova@ujep.cz
RNDr. Moravec Zdeněk Ph.D. PŘF zdenek.moravec@ujep.cz
doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. PŘF pavel.raska@ujep.cz
Ing. Miroslav Richter, Ph.D. FŽP miroslav.richter@ujep.cz
PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D. FF jaroslav.rokosky@ujep.cz
Mgr. Alena Rosezínová FZS alena.rosezinova@ujep.cz
Ing. Tomáš Siviček, Ph.D. FSE tomas.sivicek@ujep.cz
Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D. FSI blanka.skocilasova@ujep.cz
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. PF zdenek.svoboda@ujep.cz
RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. FSE jana.simsova@ujep.cz
doc. Ak. mal. Vladimír Švec FUD vladimir.svec@ujep.cz
Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D. FF hynek.tippelt@ujep.cz
MgA. Martin Verner FUD mverner@email.cz
PhDr. Michal Vostrý, Ph.D. FZS michal.vostry@ujep.cz

SKAS

Bc. Jakub Brandl FF jakub.brandl@email.cz
Mgr. Tomáš Čurda PF tomas.curda@atlas.cz
Mgr. Jakub Ederer FŽP jakub.ederer@ujep.cz
Vladislav Erdman FSI xeron1997@gmail.com
Martin Hlavatý FZS martinhlavat@gmail.com
Mgr. Antonín Kadlec FF kadlec.antonin@email.cz
Jan Kouba FSE honzakouba@outlook.com
Ing. Pavel Kraus FSI pavel.kraus@ujep.cz
Bc. et Bc. Klára Ligurská PF ligurskaklara@seznam.cz
Bc. Martin Roub PŘF martin.roub@email.cz
Bc. Ondřej Šmíd PŘF ondra.smith@seznam.cz
Ing. Jiří Štojdl FŽP jiri.stojdl@ujep.cz
Radek Šťastný FZS stastnyrada@gmail.com
Lucie Voříšková FUD voriskova.lucie@email.cz
Bc. Simona Vršecká FSE sivrse@seznam.cz
Tomáš Vrána FUD vranatom@seznam.cz