Akademický senát

Akademický senát

Příští zasedání AS UJEP se koná dne 26.10.2022

(Podklady pro jednání jsou přístupné po přihlášení přístupovými právy eduID, popis přístupových práv.)

 

Akademický senát UJEP (dále jen "AS UJEP") je v souladu s § 8 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění (dále jen "zákon") samosprávným zastupitelným akademickým orgánem veřejné vysoké školy.

Řídí se Volebním řádem Akademického senátu UJEP v Ústí nad Labem (poslední platné znění z 18. 10. 2016) a Jednacím řádem Akademického senátu UJEP v Ústí nad Labem (poslední platné znění z 20.1.2021).

Akademický senát UJEP je tvořen třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty za každou fakultu. Při plném stavu se AS UJEP skládá ze 40 členů.

Působnost Akademického senátu UJEP vyplývá z ustanovení § 9 zákona o vysokých školách.

Funkční období současného AS UJEP od 1.1.2020 do 31.12.2022.

 

Předseda AS UJEP: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.
1. místopředseda AS UJEP a předseda SKAS UJEP: MgA. Martin Krupa

2. místopředseda AS UJEP a předseda AKAS UJEP: Ing. Jaromír Cais, Ph.D.
Sekretářka AS UJEP: Mgr. Barbora Lanková

ekonomická komise: předseda: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. ​členové:  Ing. Jaromír Cais, Ph.D., Petr Kříž, Ing. Diana Nebeská, Bc. Michaela Průšová
legislativní komise: předseda: Bc. Michaela Průšová, Petr Kříž, MgA. Martin Krupa 
komise pro studijní záležitosti: předseda: Ing. Eliška Wildová ​členové: Mgr. Táňa Šimková, Ph.D.
komise pro kampus: předseda: Ing. Diana Nebeská členové: Ing. Petr Hlaváček, PhD., MgA. Martin Krupa, Ing. Jiří Štojdl, Ing. Diana Nebeská, Bc. Michaela Průšová

 

Důležité dokumenty AS UJEP

Jednací řád AS UJEP (platnost od 20. 1. 2021; účinnost od 20. 1. 2021)

Volební řád AS UJEP (v platném znění; účinnost od 18. 10. 2016)

Zvukové záznamy z jednání Akademického senátu UJEP jsou k dispozici v systému IMIS
(po přihlášení do systému v sekci 'Dokumenty UJEP' vybrat 'Vyhledání dokumentu' a jako typ dokumentu vybrat 'Zvukový záznam z jednání AS UJEP')

 

KONTAKTY

 

Jméno

Součást UJEP

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. David Bauer PF david.bauer@ujep.cz

Ing. Jaromír Cais, Ph.D.

FSI

jaromir.cais@ujep.cz

doc. PhDr. Václav Drška, PhD.

FF

vaclav.drska@gmail.com

doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc.

PŘF

gryndler@centrum.cz

Ing. Petr Hlaváček, PhD.

FSE

petr.hlavacek@ujep.cz

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.

FSE

vaclav.houzvicka@ujep.cz

doc. PhDr. Vlastimil Chytrý, Ph.D.

PF

vlchytry@gmail.com

Mgr. Ondřej Kališko

FZS

ondrej.kalisko@ujep.cz

Ing. Pavel Kraus

FSI

pavel.kraus@ujep.cz

RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.

PřF

jan.krejci@ujep.cz

          PhDr. Ing. Lucia Mičíková

           FZS

            lucia.micikova@ujep.cz

RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.

PŘF

zdenek.moravec@ujep.cz

Mgr. Eva Mráziková, Ph.D. FUD eva.mrazikova@ujep.cz

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.

FSE

lenka.slavikova@ujep.cz

Ing. Martin Svoboda, Ph. D.

FSI

martin.svoboda@ujep.cz

Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

PF

zdenek.svoboda@ujep.cz

Mgr. Táňa Šimková, Ph.D.

FF

tana.simkova@ujep.cz

Ing. Jiří Štojdl

FŽP

jiri.stojdl@ujep.cz

doc. ak. mal. Vladimír Švec

FUD

vladimir.svec@ujep.cz

Mgr. Tomáš Velička, Ph.D. FF tomas.velicka@ujep.cz

MgA. Martin Verner

FUD

martin.verner@ujep.cz

PhDr. Michal Vostrý, Ph.D.

FZS

michal.vostry@ujep.cz

Ing. Eliška Wildová

FŽP

eliska.wildova@ujep.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKAS

Bc. Patrik Balcar

FSI

balcar.patrik@gmail.com

Xuan Quang Dang FSI milandangstudent@seznam.cz
Lukáš Dvořák FZS

karovd13@seznam.cz

David Jiránek FŽP dav.jiran@sezna.cz

Petr Kříž

FSE

petr-kriz@outlook.cz

MgA. Martin Krupa

FUD

krup.martin@gmail.com

Ing. Diana Nebeská

FŽP

diana.nebeska@ujep.cz

Mgr. David Poustka

PŘF

davidpoustka@seznam.cz

Bc. Michaela Průšová

PŘF

crossnight666@seznam.cz

Bc. Jan Syrovátka 

FUD  vondra.kuba@email.cz
Kristýna Větrovská FSE

tynavetrovska@gmail.com

Mgr. Jan Vondrouš  FF vondrous.j@centrum.cz

Mgr. Lucie Zušťáková

PF luciezustakova@gmail.com