Akademický senát

Akademický senát

Příští zasedání AS UJEP se koná dne 29. 3. 2017

(Podklady pro jednání jsou přístupné po přihlášení přístupovými právy eduID, popis přístupových práv.)

 

Akademický senát UJEP (dále jen "AS UJEP") je v souladu s § 8 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění (dále jen "zákon") samosprávným zastupitelným akademickým orgánem veřejné vysoké školy.

Řídí se Volebním řádem Akademického senátu UJEP v Ústí nad Labem (poslední platné znění z 18. 10. 2016) a Jednacím řádem Akademického senátu UJEP v Ústí nad Labem (poslední platné znění z 22. 12. 2016).

Akademický senát UJEP je tvořen třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty za každou fakultu. Při plném stavu se AS UJEP skládá ze 40 členů.

Působnost Akademického senátu UJEP vyplývá z ustanovení § 9 zákona. Funkční období současného AS UJEP od 1.1.2017 do 31.12.2019.

 

Předseda AS UJEP: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.
1. místopředseda AS UJEP a předseda SKAS UJEP: Mgr. Antonín Kadlec
2. místopředseda AS UJEP a předseda AKAS UJEP: Ing. Jaromír Cais, Ph.D.
Sekretářka AS UJEP: Mgr. Klára Jirounková

ekonomická komise: předseda: ; členové: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., Mgr. Klára Jirounková, Prof. RNDr. Stanislav Novák, Csc., Mgr. Michaela Liegertová, PhD., Mgr. Jan Kvapil, Ph.D., PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D., Ing. Jaromír Cais, Ph.D., Ing. Tomáš Siviček, Ph.D., Klára Ligurská, Lukáš Eršil
legislativní komise: předseda: ; členové: PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D., David Moravec, Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.
komise pro studijní záležitosti: předseda: ; členové: Ing. Sylvia Kuśmierczak, Ph.D., Bc. Tomáš Čurda, Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.
komise pro kampus: předseda: Mgr. Antonín Kadlec; členové: Mgr. Jan Kvapil, Ph.D., Ing. Petr Hlaváček, Ph.D., Ing. Jiří Štojdl, Lucie Voříšková

 

Důležité dokumenty AS UJEP

Jednací řád AS UJEP (v platném znění; účinnost od 22. 12. 2016)

Volební řád AS UJEP (v platném znění; účinnost od 18. 10. 2016)

Zvukové záznamy z jednání Akademického senátu UJEP jsou k dispozici v systému IMIS
(po přihlášení do systému v sekci 'Dokumenty UJEP' vybrat 'Vyhledání dokumentu' a jako typ dokumentu vybrat 'Zvukový záznam z jednání AS UJEP')

Vyhlášení řádných voleb do AS UJEP pro funkční období 2017–2019