Zápisy ze zasedání

Zápisy ze zasedání

Zápis z řádného zasedání AS UJEP ze dne 29.11.2017:Zápis_29_11_2017

Zápis z řádného zasedání AS UJEP ze dne 25.10.2017: Zápis_25_10_2017

Zápis z řádného zasedání AS UJEP ze dne 27.9.2017: Zápis_27_9_2017

Zápis z hlasování per rollam 15. – 25.8.2017: Zapis per rollam 15-25_08_2017

Zápis z řádného zasedání AS UJEP ze dne 28.6.2017: Zápis_28_6_2017

Zápis z řádného zasedání AS UJEP ze dne 31.5.2017: Zápis_31_5_2017

Zápis z řádného zasedání AS UJEP ze dne 19.4.2017: Zapis_19_4_2017

Zápis z řádného zasedání AS UJEP ze dne 29.3.2017: Zápis_29_3_2017

Zápis z řádného zasedání AS UJEP ze dne 22.2.2017: Zápis_22_2_2017

Zápis z ustavujícího zasedání AS UJEP dne 25.1.2017: Zápis_25_1_2017

 

 

Zápisy z jednání AS UJEP a další dokumenty veřejně přístupné.

Novela zákona o vysokých školách k 1.9.2016

Zápisy ze zasedání AS UJEP do 1.1.2017