Zápisy ze zasedání

Zápisy ze zasedání

Zápis z řádného zasedání AS UJEP ze dne 19.4:2017: Zápis_19_4_2017

Zápis z řádného zasedání AS UJEP ze dne 29.3:2017: Zápis_29_3_2017

Zápis z řádného zasedání AS UJEP ze dne 22.2:2017: Zápis_22_2_2017

Zápis z ustavujícího zasedání AS UJEP dne 25.1.2017: Zápis_25_1_2017

 

 

Zápisy z jednání AS UJEP a další dokumenty veřejně přístupné.

Novela zákona o vysokých školách k 1.9.2016

Zápisy ze zasedání AS UJEP do 1.1.2017